Dünya

Mülteci Krizi: AB Türkiye’nin Kapısında

Mülteci krizi: AB, Doğu Avrupa'yı iknaya çalışıyor - BBC Türkçe
Mülteci Krizi: AB Türkiye'nin KapısındaMülteci akınıyla baş edebilmek için Türkiye’nin yardımına ağır bir biçimde ihtiyaç duyan AB, Başbakan Davutoğlu’nu bugün Brüksel’de yapılacak zirve toplantısına davet etti.

Mülteci akınıyla baş edebilmek için Türkiye’nin yardımına ağır bir biçimde ihtiyaç duyan AB, Başbakan Davutoğlu’nu bugün Brüksel’de yapılacak zirve toplantısına davet etti. Türkiye için zirve, AB ile ilişkileri canlandırmak için fırsat. Ancak pazarlıkların sert geçmesi bekleniyor.

“Sadece başları sıkıştığında bizi hatırlamaları üzüyor tabii.”

Başbakanlık’tan bir yetkili mülteci kriziyle baş edebilmek için Türkiye’nin yardımına ağır bir biçimde ihtiyaç duyan Avrupa’nın tavrı karşısında Ankara’nın hissiyatını böyle tanımladı.

Yalnızca bu sene, mülteci kriziyle ilgili yedi ayrı zirve düzenleyen ama işin içinden çıkamayan AB sorunu Türkiye’nin yardımı olmadan çözemeyeceğini anladı. Zira, yalnızca bu yıl içinde çoğunluğu Türkiye üzerinden 700 binden fazla sığınmacı AB ülkelerine girdi. AB, 2017 sonuna kadar yaklaşık 3 milyonun sığınmacının daha geleceğini tahmin ediyor. Bu, Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşından sonra karşı karşıya kaldığı en büyük mülteci krizi.

Sığınmacı akını Avrupalı liderler için önemli bir iç siyasi sorun hâline de geldi. Sığınmacılara kaynak ayırmak için kamuoylarını ikna etmede zorluk yaşıyorlar. Mülteci politikaları nedeniyle ağır eleştiri altındalar. Üstelik, Paris saldırılarından sonra Avrupa’da sığınmacı karşıtlarının sesleri daha yüksek çıkmaya başladı.

Oysa Türkiye tek başına 2 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar yaklaşık 7 milyar Euro harcadı. Sığınmacılarla ilgili külfeti karşılarken kendisini de yalnız bırakılmış hissetti.

ZİRVE’NİN GÜNDEMİ YALNIZCA MÜLTECİ KRİZİ DEĞİL

Mülteci krizini ele almak için AB, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu bugün Brüksel’de yapılacak zirveye davet etti.

Zirveye, yalnızca AB yetkilileri değil, üye ülkelerin liderleri de katılacak.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Davutoğlu’na gönderdiği davetiye mektubunda toplantının ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir adım olacağının ve göç krizinin idaresine katkıda bulunacağının” altını çizdi.

Başbakanlıktan aynı kaynak da Türkiye’nin zirveden beklentisini, “Bizim için zirve yalnızca mülteci krizinin insan onuruna yakışır bir biçimde ele alınması için değil, Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmak için bir fırsat penceresi” diye özetledi.

Dolayısıyla zirvede, Türkiye-AB ilişkilerinin her yönüyle masaya gelmesi bekleniyor. Ancak, AB tarafının asıl beklentisi, mülteci kriziyle ortaklaşa baş edebilmek için Ekim ayında ortaya konulan ve ‘külfet paylaşımı ruhu’ ilkesine göre hazırlanan ‘Eylem Planı’nın’ bir an önce uygulanmaya başlanması.

‘Ahde vefa’ ilkesinin AB tarafından bir çok kez çiğnendiğini düşünen Ankara içinse asıl mesele katılım müzakerelerinin canlandırılması ve Türk vatandaşları için vizesiz Avrupa sürecinin güçlendirilmesi.
Bu şartlar altında Brüksel’deki zirvenin çetin pazarlıklara sahne olması bekleniyor.

ANKARA’NIN BEKLENTİLERİNİN BAŞINDA VİZE SERBESTLİĞİ

Ankara sığınmacılarla ve onların Avrupa’ya akınının durdurulması için doğacak yeni mali külfetlerin ortaklaşa üstlenilmesini istiyor. Ancak asıl beklentisi siyasi angajman ve vize serbestliği sürecinde somut ilerleme.

Türkiye ve AB, Suriye mülteci krizi bu boyutlara gelmeden önce 2013 yılında vize serbestliği diyaloğunu başlatmıştı. Bu diyalog Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa karşılığı, Avrupa’ya Türkiye üzerinden yasadışı yöntemlerle giden ve iltica talepleri kabul edilmeyen üçüncü ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine gönderilmek üzere Türkiye’ye iadesini öngörüyor.

Süreç 2016 yılının sonuna kadar hâlâ vize muafiyeti sağlanmamışsa ya da AB yükümlülüklerini yerine getirmemişse, Türkiye’nin geri kabul anlaşmasını altı ay içinde feshetme hakkı olması üzerine kurulu.

Türkiye vize muafiyetinin 2016’da sağlanacağına dair net, geri dönülemez taahhüt istiyor. Ayrıca 2016’nın Temmuz ayında sürecin tamamlanmasından yana. Oysa Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi bazı ülkeler, bu konuda ‘acele’ edilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Avrupa’nın mülteci krizini çözebilmek için bir an önce işlerlik kazandırmak istediği ‘eylem planı’ da vize serbestliği diyaloğunun altını çiziyor ve bu süreci daha da ileri taşıma sözü veriyor. Eylem Planında Türkiye’nin Vize Serbestisi Diyalogu kapsamındaki gereklilikleri karşılaması için mali desteği arttırma sözü de var. Ancak, bugüne kadar AB’nin kendisine verdiği sözleri tutmadığını unutmayan Ankara, somut adımlar atılmasını istiyor.

YENİ MÜZAKERE BAŞLIKLARI

Türkiye için AB’nin siyasi angajmana girmeye hazır olduğunu kanıtlanmasının yolu AB’ye katılım müzakerelerinde yeni başlıklar açılması.

AB, Aralık ayında “Ekonomik ve Parasal Politika” başlıklı 17. faslın açılmasına hazır olduğunu duyurdu. Ancak Türkiye “Yargı ve Temel Haklar” başlığıyla “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” başlığının da müzakerelere açılması için somut ve bağlayıcı adım bekliyor. AB ise şimdilik bu başlıklar da çalışmaları hızlandırma sözü vermekle yetinmek istiyor. Türkiye’nin açmaya hazır olduğu diğer üç başlık ise, enerji; eğitim ve kültür; dış güvenlik ve savunma politikaları.

ZİRVE TOPLANTILARI SÜREKLİ YAPILMALI

Türkiye için AB’nin siyasi angajmana girmeye hazır olduğunu göstermesinin başka bir ölçütü de altı ayda bir yapılan AB zirvelerine davet edilmek.

Geçmişte aday ülke statüsü nedeniyle Türkiye zirvelere katılıyordu ancak bu tip toplantılar uzun süreden beri yapılmıyor. Türkiye için bu zirveler yalnızca ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için bir zemin değil aynı zamanda aile fotoğrafına girerek dünyaya verilecek ‘AB yalnızca bir Hristiyan Kulübü değil’ mesajı. Türkiye, bu mesajın özellikle Ortadoğu halklarına umut vermesi açısından önemli olduğu fikrinde.

Türkiye’nin başka bir talebi de ‘güvenli ülke’ listesine alınması. Bir ülkenin güvenli ülke olarak sınıflandırılmasının anlamı, o ülkede insan haklarına saygı gösterildiği ve siyasi kovuşturma yapılmadığının onaylanması. Güvenli ülke statüsü o ülke vatandaşlarından gelen ama reddedilen iltica başvurucularının geri gönderilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca yatırımlar ve turizm açısından da önemli. Türkiye, AB’ye aday ülkeler arasında bu listede yer almayan tek ülke.

Almanya, Türkiye’nin bu listeye alınmasından yana. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’nin güvenli ülkeler listesine girmesi gerektiğini söylemişti. Ancak, AB içinde Kürt sorunu ve basın özgürlüğünü neden göstererek itirazlar edenler de yok değil.

MALİ KÜLFET

Türkiye’nin siyasi angajmandan sonra ikincil beklentisi de, mültecilerle ilgili mali külfetin ortaklaşa paylaşılması.

Türkiye her şeyden önce, bu konuda yeni fonlar açılmasını ve bu fonların aday ülke olmasını nedeniyle kendisine zaten söz verilmiş fonlar dışında olmasını talep ediyor. AB’nin bir an önce uygulamaya koymak istediği ortak eylem planı da bu yanıta ihtiyaç veriyor ama bu fonların kaynağını açıkça belirtmiyor. Zaten AB de Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıları desteklemek için ilk etapta 3 milyar Euroluk mali kaynak ayıracağını duyurdu. Bu kaynak, 1 Ocak 2016’dan itibaren kullanılmaya başlayacak. Ortak Eylem Planında bu paranın yalnızca Suriyeli mülteciler için değil, onları misafir eden bölgelerde alt yapı yatırımları için de kullanılabileceği de belirtiliyor.

Bu kaynağın 500 milyonu AB bütçesinden, 2,5 milyarı ise AB üyesi ülkelerin katkılarıyla temin edilecek. En fazla katkıyı 534 milyon Euro ile Almanya yapacak. İngiltere 409 milyon, Fransa 386 milyon İtalya 281 milyon İspanya 192 milyon euroluk destek verecek. Ancak İngiltere dışındaki değer ülkeler bu katkıyı yapacaklarına dair resmi bildirimde henüz bulunmadı.

Başka bir sorun da bu 3 milyar Euro’nun ne kadarlık bir süre için öngörüldüğü. Türkiye her yıl bu fonun aynı miktarda tazelenmesini istiyor, AB ise bu parayla iki yıl idare edilmesinden yana.

AVRUPA’NIN DA BEKLENTİLERİ VAR

AB de Türkiye’nin somut adımlar atmasını istiyor. Özellikle mültecilerin işgücü piyasasına katılımlarının sağlanması ve sınır kontrollerinin sıkılaştırılması konularında. AB’nin beklentileri arasında bunlarla ilgili bir takvim ortaya çıkarılması da var. Türkiye ise gerekli garantileri almadan kendisini takvime bağlamak istemiyor.

FAZLAYA FAZLA

Türkiye ve AB arasında bu çerçevede yapılan pazarlıklar uzun süreden beri devam ediyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Ekim ayında Brüksel’de mülteci krizinin ele alındığı bir toplantıdan sonra Türkiye’nin AB’nin hazırladığı mülteci krizine yanıt verecek ortak eylem planıyla ilgili nihai bir anlaşmaya hazır olup olmadığı sorusuna şu yanıtı vermişti:

”Teklifimizi hazırladık. Türkiye’den sorumlu ve yeterli bir yanıt bekliyoruz. ‘Fazlaya fazla’ prensibi söz konusu. Bir başka deyişle ‘Siz bize yardım edin, biz de size.’ Bu kadar basit.”

Meselenin ‘bu kadar basit’ olup olmadığı Bürüksel toplantısında netlik kazanacak ancak bunun için önce Ankara’nın AB’ye ahde vefasızlığından dolayı duyduğu güvensizliğin aşılması gerekiyor.

134 Yorum

134 Yorum

 1. Angel Hegge

  4 Kasım 2016 at 15:02

  11/4/2016 @ 09:02:29: lorem ipsum 1461haber.com

 2. Gaylord Agans

  7 Kasım 2016 at 19:58

  Many thanks for the great blog you’ve created at 1461haber.com. Your enthusiasm is definitely contagious. Thanks again!

 3. Albert Holmgren

  10 Kasım 2016 at 03:13

  Thanks for the great website you’ve created at 1461haber.com. Your enthusiasm is certainly inspiring. Thanks again!

 4. Deshawn Mattier

  11 Kasım 2016 at 17:47

  11/11/2016 I’m pleased by the manner in which 1461haber.com handles this kind of issue. Generally to the point, sometimes contentious, without fail well-researched and challenging.

 5. Nicholas Mankowski

  16 Kasım 2016 at 06:21

  Thanks for the great website you’ve created at 1461haber.com. Your enthusiastic take on the subject is definitely contagious. Thanks again!

 6. George Saleh

  24 Kasım 2016 at 02:09

  Congrats for the noteworthy site you’ve set up at 1461haber.com. Your enthusiastic take on the subject is absolutely contagious. Thanks again!

 7. Tonsil Stones and Bad Breath

  24 Kasım 2016 at 21:12

  11/24/2016 I’m gratified by the manner in which 1461haber.com deals with this sort of topic. Usually on point, sometimes controversial, always well-researched as well as challenging.

 8. Tomeka Singh

  28 Kasım 2016 at 13:21

  Love the site– very easy to navigate and lots to think about!

 9. Lloyd Deriggi

  3 Ocak 2017 at 03:33

  1/2/2017 1461haber.com does it yet again! Very perceptive site and a thought-provoking post. Nice work!

 10. Andres Clopton

  19 Ocak 2017 at 19:47

  1/19/2017 Thanks to 1461haber.com for this info!

 11. kjop sildenafil reseptfritt

  22 Mart 2017 at 13:49

  kjop viagra pa nett http://alternativtabletten.site/viagra/ viagra uten resept

 12. kjop sildenafil reseptfritt

  22 Mart 2017 at 19:44

  kjop viagra pa nett http://alternativtabletten.site/viagra/ viagra uten resept

 13. Georges Sadala

  18 Nisan 2017 at 13:49

  Great delivery. Solid arguments. Keep up the great spirit.

 14. вывоз мусора спб

  21 Nisan 2017 at 16:16

  Подъем пианино, сейфов и других тяжелых предметов. Мы спокойно и уверенно делаем конкретную работу.
  http://lenmusor.ru/zelenogorsk.php
  Для этого есть как минимум пять причин.

 15. вывоз мусора спб

  21 Nisan 2017 at 16:34

  Вывоз строительного мусора. Вы можете заказать переезд, грузчиков, вывоз строительного мусора.
  http://lenmusor.ru/kolpino.php
  Перед нами стоит трудная и благородная миссия.

 16. casas em miami

  26 Mayıs 2017 at 10:37

  Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.

  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!

 17. Jewell

  2 Haziran 2017 at 22:07

  Its such as you learn my thoughts! You appear to know a lot
  approximately this, like you wrote the e-book in it or something.
  I think that you simply could do with a few %
  to pressure the message house a little bit, however other than that, this is
  magnificent blog. A fantastic read. I’ll certainly
  be back.

 18. Levi

  4 Haziran 2017 at 01:14

  My spouse and I stumbled over here by a different web page and
  thought I might check things out. I like what I
  see so now i am following you. Look forward to exploring your web
  page yet again.

 19. https://sawiki.info

  4 Haziran 2017 at 02:25

  At this time it seems like Movable Type is the preferred
  blogging platform available right now. (from what I’ve
  read) Is that what you’re using on your blog?

 20. www.metin2effect.ro

  4 Haziran 2017 at 15:53

  I like reading through a post that will make men and women think.

  Also, thanks for allowing me to comment!

 21. svtvnetwork.com

  6 Haziran 2017 at 05:27

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our
  community. Your web site offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be thankful
  to you.

 22. tatoo.rexzetsolutions.com

  7 Haziran 2017 at 12:46

  whoah this blog is magnificent i love reading your posts.
  Keep up the good work! You know, a lot of individuals are searching round for this info, you can help them greatly.

 23. agropromnika.dp.ua

  13 Haziran 2017 at 00:04

  Really when someone doesn’t be aware of then its up to other viewers that they
  will assist, so here it happens.

 24. Edison

  14 Haziran 2017 at 16:21

  Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but
  I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not
  sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?
  Many thanks

 25. https://www.smartmylife.fr

  17 Haziran 2017 at 13:23

  Usually I do not read article on blogs, but I wish
  to say that this write-up very pressured me to check out
  and do so! Your writing style has been amazed me.
  Thank you, very nice post.

 26. Maisie

  18 Haziran 2017 at 04:25

  If you want to take a great deal from this article
  then you have to apply these strategies to your won webpage.

 27. Phoebe

  18 Haziran 2017 at 23:06

  Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if
  that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

 28. тв-юждаг.xn--p1ai

  19 Haziran 2017 at 03:37

  Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!

  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the fantastic work!

 29. www.androidproblem.com

  19 Haziran 2017 at 15:01

  Hey there! I just wish to give you a huge thumbs up for your
  excellent info you have here on this post. I’ll be coming back
  to your blog for more soon.

 30. Kermit

  23 Haziran 2017 at 05:46

  I don’t even understand how I finished up right here, however I believed this publish was
  once great. I don’t understand who you’re but definitely you’re going to a well-known blogger in case you aren’t already.
  Cheers!

 31. Florian

  23 Haziran 2017 at 08:22

  I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this kind of space .
  Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
  Studying this info So i am satisfied to express that I have an incredibly good uncanny
  feeling I came upon just what I needed. I so
  much without a doubt will make sure to don?t put out of your mind this web
  site and provides it a look on a relentless basis.

 32. Pearlene

  25 Haziran 2017 at 10:06

  I savor, result in I found exactly what I used to be having a look for.
  You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.
  Bye

 33. http://ortam.biz

  25 Haziran 2017 at 14:28

  Heya i am for the primary time here. I found this board and I find It
  really useful & it helped me out a lot. I’m hoping to offer
  one thing back and aid others like you aided me.

 34. Mikayla

  25 Haziran 2017 at 19:35

  Good answer back in return of this query with genuine arguments
  and explaining all on the topic of that.

 35. http://www.ygch.co.kr/

  26 Haziran 2017 at 00:42

  I just like the helpful info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and take a look at once more here frequently.
  I’m slightly sure I’ll learn many new stuff proper right
  here! Best of luck for the following!

 36. fscve.com

  27 Haziran 2017 at 00:23

  Heya! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask.
  Does building a well-established website like yours
  take a massive amount work? I am completely new to
  running a blog but I do write in my diary every day.

  I’d like to start a blog so I can easily share my
  personal experience and views online. Please let
  me know if you have any suggestions or tips for new aspiring blog owners.

  Appreciate it!

 37. www.lakomka.com.ua

  13 Temmuz 2017 at 15:15

  great issues altogether, you simply received a new reader.
  What might you suggest about your publish that you simply made a few days in the past?
  Any positive?

 38. Theron

  16 Temmuz 2017 at 00:45

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look complex to more delivered agreeable from you!
  However, how can we keep up a correspondence?

 39. Hello there, just became alert to your blog through Google, and
  found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 40. Frederico de Almeida Vieira Carneiro

  18 Temmuz 2017 at 21:26

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and
  now each time a comment is added I get three emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Cheers!

 41. Judson

  20 Temmuz 2017 at 14:01

  Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a
  totally different subject but it has pretty much the same page
  layout and design. Superb choice of colors!

 42. Melodee

  21 Temmuz 2017 at 10:02

  An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who had been doing a little research on this.
  And he in fact bought me dinner due to the fact that I found it for
  him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the
  meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this topic
  here on your internet site.

 43. https://www.zotero.org

  21 Temmuz 2017 at 15:03

  Thanks for the auspicious writeup. It in reality was once a amusement account it.
  Glance advanced to far introduced agreeable
  from you! However, how could we keep up a correspondence?

 44. Sommer

  21 Temmuz 2017 at 19:43

  You’ve made some decent points there. I checked on the
  internet to learn more about the issue and found most
  individuals will go along with your views on this website.

 45. Frederico de Almeida Vieira Carneiro

  24 Temmuz 2017 at 02:10

  Hello would you mind letting me know which hosting
  company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different
  internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price?
  Thank you, I appreciate it!

 46. landes-eternelles.com

  24 Temmuz 2017 at 15:18

  Asking questions are actually pleasant thing if you are not understanding anything entirely, except this post provides fastidious
  understanding yet.

 47. Hudson

  25 Temmuz 2017 at 20:48

  You should be a part of a contest for one of the finest
  blogs online. I most certainly will highly recommend this website!

 48. Ellie

  28 Temmuz 2017 at 18:54

  I don’t even know the way I ended up here, however I thought this submit used
  to be great. I do not know who you might be however definitely you are going to a famous blogger if you happen to are not already.

  Cheers!

 49. www.wiki.mrmoseley.co.uk

  14 Ağustos 2017 at 18:33

  Amazing! Its actually awesome piece of writing, I have got much clear idea concerning from
  this post.

 50. lanceengenharia.com.br

  16 Ağustos 2017 at 04:44

  Thanks for finally writing about >Mülteci Krizi:
  AB Türkiyenin Kapısında | 1461 HABER | Bağımsız
  İnternet Haberciliği <Liked it!

 51. Chang

  16 Ağustos 2017 at 14:01

  It’s awesome designed for me to have a web site, which is helpful for my know-how.
  thanks admin

 52. estate agent

  17 Ağustos 2017 at 05:46

  Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating
  it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be
  interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

 53. Seymour

  17 Ağustos 2017 at 16:37

  This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of
  your fantastic post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 54. Michal

  19 Ağustos 2017 at 08:14

  Hey would you mind stating which blog platform you’re working
  with? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a hard time
  deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 55. masalah anak susah makan

  20 Ağustos 2017 at 00:48

  Ahaa, its pleasant discussion regarding this paragraph here at
  this weblog, I have read all that, so at this time me also commenting at
  this place.

 56. http://landscapespb.ru/

  20 Ağustos 2017 at 05:52

  My spouse and I absolutely love your blog and find most of
  your post’s to be what precisely I’m looking for.

  Do you offer guest writers to write content for you personally?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a few of the subjects
  you write regarding here. Again, awesome web log!

 57. josé wilame araújo rodrigues

  22 Ağustos 2017 at 16:25

  Nice post. I learn something totally new and challenging
  on websites I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read through content from other
  authors and practice a little something from other sites.

 58. makanan anak 9 bulan

  23 Ağustos 2017 at 15:17

  Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to generate a superb article… but what
  can I say… I procrastinate a whole lot and don’t manage to get anything done.

 59. bubur bayi umur 6 bulan

  24 Ağustos 2017 at 16:04

  Having read this I thought it was really informative.
  I appreciate you spending some time and energy to put this informative article together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worth it!

 60. Silvia Odete Morani Massad

  24 Ağustos 2017 at 18:09

  Attractive section of content. I just stumbled upon your
  website and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access
  consistently fast.

 61. www.facebook.com

  26 Ağustos 2017 at 04:35

  Hi, I read your blogs on a regular basis. Your writing style is awesome, keep doing what you’re doing!

 62. matriculas.omicrondemo.com

  27 Ağustos 2017 at 15:17

  I do not even know how I ended up here, but I thought this
  post was good. I do not know who you are but certainly you’re going
  to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 63. na

  26 Ekim 2017 at 05:24

  My brother recommended I may like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You can not consider simply how so much time I had spent for this info! Thank you!|

 64. popular security devices

  31 Ekim 2017 at 17:35

  Please let me know if you’re looking for a article author for
  your weblog. You have some really great articles and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.

  Please shoot me an email if interested. Thanks!

 65. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  18 Kasım 2017 at 19:16

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is great, let alone the content!|

 66. Umanizzare

  19 Kasım 2017 at 05:06

  Now I am going away to do my breakfast, after having my breakfast coming yet again to read further news.|

 67. Umanizzare presidios

  19 Kasım 2017 at 15:02

  I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else encountering issues with your site. It appears as though some of the written text in your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This may be a issue with my internet browser because I’ve had this happen previously. Kudos|

 68. Luiz Gastao Bittencourt da Silva

  20 Kasım 2017 at 01:06

  Excellent weblog right here! Also your web site quite a bit up very fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link for your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol|

 69. Lelio Vieira Carneiro Junior

  20 Kasım 2017 at 11:20

  It’s very simple to find out any matter on web as compared to books, as I found this piece of writing at this web site.|

 70. Umanizzare presidios

  20 Kasım 2017 at 22:24

  Hi everyone, it’s my first pay a visit at this web site, and article is genuinely fruitful in favor of me, keep up posting these content.|

 71. Carlos Eduardo Correa da Veig

  21 Kasım 2017 at 08:29

  That is very interesting, You are an overly professional blogger. I have joined your feed and sit up for seeking extra of your wonderful post. Also, I’ve shared your web site in my social networks|

 72. Lelio Junior

  21 Kasım 2017 at 19:34

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!|

 73. tercio borlenghi junior

  22 Kasım 2017 at 06:10

  Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!|

 74. Umanizzare Gestão Prisional Ltda

  22 Kasım 2017 at 16:54

  Heya! I understand this is kind of off-topic but I had to ask. Does building a well-established website like yours require a massive amount work? I am completely new to writing a blog however I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!|

 75. Umanizzare presidios

  23 Kasım 2017 at 15:59

  I love it when individuals get together and share views. Great site, continue the good work!|

 76. Itamar Serp

  24 Kasım 2017 at 02:52

  Heya i am for the first time here. I found this board and I in finding It really helpful & it helped me out much. I am hoping to present something back and help others like you aided me.|

 77. Grupo Coral presidios

  24 Kasım 2017 at 13:29

  Howdy, I do think your website might be having web browser compatibility problems. When I take a look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, great website!|

 78. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  24 Kasım 2017 at 23:31

  Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for first-time blog writers? I’d really appreciate it.|

 79. Lelio Vieira Carneiro Junior

  25 Kasım 2017 at 09:23

  Wow, that’s what I was searching for, what a stuff! present here at this webpage, thanks admin of this web page.|

 80. Luiz Gastão Bittencourt da Silva

  25 Kasım 2017 at 19:10

  Greetings! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. With thanks!|

 81. Carlos Eduardo Correa da Veig

  26 Kasım 2017 at 05:10

  Do you have any video of that? I’d like to find out some additional information.|

 82. Grupo Coral fraude

  26 Kasım 2017 at 15:29

  Informative article, totally what I was looking for.|

 83. Carlos Eduardo Veiga

  27 Kasım 2017 at 12:23

  It’s in reality a nice and helpful piece of info. I’m glad that you just shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.|

 84. Carlos Eduardo Veiga

  27 Kasım 2017 at 23:06

  Howdy are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!|

 85. Maricruz

  2 Şubat 2018 at 05:26

  Hi colleagues, how is all, and what you would like to say regarding this article, in my
  view its truly amazing designed for me.

 86. Lizzie

  5 Şubat 2018 at 20:35

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Cheers

 87. carpet cleaning solution

  6 Şubat 2018 at 16:33

  Stains on the carpet could make you embarrassing too.

 88. garage door installation cost nj

  7 Şubat 2018 at 08:48

  Where do you buy garage door springs?

 89. trash removal companies in my area

  10 Şubat 2018 at 13:30

  Welcome to Take-Out Trash Junk Removing Service.

 90. ig

  11 Şubat 2018 at 06:46

  Your style is unique compared to other people I’ve read stuff from.
  Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I
  will just book mark this page.

 91. buy a boat gta 5

  13 Şubat 2018 at 20:40

  Select from fishing boats, pontoons, and extra.

 92. pressure washer san antonio tx

  13 Şubat 2018 at 23:26

  We do Commercial and Residential power washing.

 93. house cleaning services near me

  17 Şubat 2018 at 16:53

  I run a very profitable cleansing enterprise.

 94. landscaping services list

  19 Şubat 2018 at 02:20

  Award winning panorama design, set up & upkeep.

 95. towing company miami fl

  27 Şubat 2018 at 15:41

  Depend on us for skilled, safe towing service.

 96. mp3 downloader

  20 Mart 2018 at 03:34

  I’ll deal with your pets in their very own residence.

 97. limo services near medina ny

  21 Mart 2018 at 03:19

  We didn’t find results for: limo companies.

 98. blockchain technology pdf

  21 Mart 2018 at 16:12

  Hardware wallets are secure, offline units.

 99. blockchain technology stocks price

  22 Mart 2018 at 02:34

  By design, the blockchain is a decentralized technology.

 100. blockchain technology investment

  22 Mart 2018 at 05:52

  And it seems that blockchain has loads of different makes use of.

 101. 24 hour tow truck

  23 Mart 2018 at 03:28

  Accessible only on automobiles, mild vans and SUVs.

 102. towing services athens ga

  23 Mart 2018 at 19:58

  We are your best towing firm in Atlanta.

 103. blockchain technology stocks to buy

  25 Mart 2018 at 18:52

  Bitcoins merely consist of a string of knowledge.

 104. party buses for sale

  26 Mart 2018 at 06:00

  I get the most effective service from approved companies.

 105. Apply baking soda on to moldy surfaces.

 106. lawn care nut facebook

  6 Nisan 2018 at 19:00

  In addition they do seasonal garden companies.

 107. tree cutting service cost

  10 Nisan 2018 at 05:30

  Discover tree removing services and companies.

 108. black mold removal lansing mi

  10 Nisan 2018 at 11:07

  Jeny is a identified expert on black mildew take away.

 109. mold removal cost per sq ft

  15 Nisan 2018 at 08:28

  This could fully remove the surface mildew.

 110. mold removal specialist near me

  16 Nisan 2018 at 09:34

  Mold will also be present in carpet and within the air.

 111. Your floor positively needs refinishing, and soon.

 112. crawl space repair discount code

  18 Nisan 2018 at 04:35

  Are the flooring over your crawl area cold or sagging?

 113. refinish hardwood floors lansing mi

  21 Nisan 2018 at 12:04

  Hardwood Flooring Prices. 1. Engineered wooden flooring.

 114. hardwood flooring companies near me

  25 Nisan 2018 at 02:28

  Both kinds of flooring should be stored dry.

 115. basement finishing cost spreadsheet

  27 Nisan 2018 at 18:27

  A finished basement is a great addition to any home.

 116. garage floor finishing cost

  29 Nisan 2018 at 08:07

  Your ground undoubtedly needs refinishing,
  and soon.

 117. floor finishing cost

  29 Nisan 2018 at 22:13

  They can injury the end and warp a hardwood flooring.

 118. These are all signs of foundation points needing
  restore.

 119. hvac repair school

  2 Mayıs 2018 at 01:57

  We offer details around HVAC system fundamentals.

 120. sunroof repair near me

  2 Mayıs 2018 at 18:34

  All sorts of roofing supplies could also be damaged by hail.

 121. hardwood flooring lowes

  4 Mayıs 2018 at 10:05

  Oak and maple are the most typical hardwoods used.

 122. slate roof repair near me

  5 Mayıs 2018 at 03:47

  We are the third technology of roofing contractors.

 123. mold removal products

  5 Mayıs 2018 at 20:31

  Jeny is a identified expert on black mold take away.

 124. rv roof repair near me

  6 Mayıs 2018 at 04:23

  Roofing Calculator – Estimate Your Roofing Costs.

 125. roof repair costs for leaking roof

  6 Mayıs 2018 at 21:40

  I plan to name the roofing contractor to question this.

 126. roof repair cost uk

  8 Mayıs 2018 at 03:16

  Wooden Shake or Composite Roofing – Repair.

 127. hvac near me free estimates

  8 Mayıs 2018 at 16:48

  Learn heating and cooling tips at HouseLogic.

 128. roofing repair service mobile al

  9 Mayıs 2018 at 00:12

  I plan to name the roofing contractor to question this.

 129. car window tinting lansing mi

  10 Mayıs 2018 at 12:29

  Tinted home windows offer a number of advantages.

 130. Refinishing your flooring can take every week or more.

 131. goodman hvac repair parts

  11 Mayıs 2018 at 16:50

  My Bryant ninety Plus furnace just isn’t heating.

 132. window air conditioner repair near me

  12 Mayıs 2018 at 13:19

  Is your furnace or air conditioner not working?

 133. roof repair cost near me

  14 Mayıs 2018 at 00:53

  Pure Slate Roofing – Restore. Steel Roofing – Restore.

 134. roofing repair near me

  14 Mayıs 2018 at 12:35

  I plan to call the roofing contractor to question this.

Yanıt Verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

En Çok Okunanlar

YUKARI